Menu Sluiten

Fokregelement

Via deze link kunt u het fokregelement van de NVDSK bekijken. Hieronder staan kort de (belangrijkste) eisen waaraan ouderdieren moeten voldoen alvorens ze worden ingezet voor de fokkerij:

  • Ouderdieren mogen niet verwant zijn in de 1e of 2e generatie
  • De minimale leeftijd van de reu moet 18 maanden zijn op het moment van dekking, de teef moet minimaal 24 maanden zijn als zij gedekt wordt.
  • Een teef mag maximaal 4 nesten voortbrengen in haar leven en tussen de nesten moet minimaal 12 maanden zitten.
  • Gezondheid: Ouderdieren moeten verplicht getest worden op: Junctional Epidermyolysis Bullosa (JEB), von Willebrand type II en Heupdysplasie (HD).
  • Verplichte werkgeschiktheidstest:
    • Ouderdieren moeten certificaten bezitten van werkgeschiktheid. Verschillende combinaties zijn mogelijk, de meeste bestaan uit een aanlegtest (voorstaan, schot) en minimaal een C diploma op een standaard jachthondenproef van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV).
  • Exterieur: beide ouderdieren moeten minimaal 1x hebben deelgenomen aan een FCI gereglementeerde expositie en daarbij minimaal de kwalificatie “Zeer Goed” behaald hebben. Daarbij dient de minimale leeftijd bij het behalen van deze kwalificatie 18 maanden te zijn.